Available courses

itnove_logo

Actividades de preparación del curso Professional Scrum Master de Scrum.org.

DESCRIPCIÓ

Un Quality Assurance tester és la persona que, en la indústria del software, treballa conjuntament amb l'equip de desenvolupadors/es comprovant que tots els elements que es van programant responen de forma correcta al propòsit que s'ha pensat inicialment. El curs de Quality Assurance té com a propòsit donar la base de programació necessària per poder verificar el procés de producció de software i conèixer les principals eines dautomatització de processos de control de qualitat. En aquest curs aprendràs tots els fonaments de programació i conceptes de testeig necessaris per treballar dins d'un departament de desenvolupament d'aplicacions, realitzant tasques de testeig i d'automatització de proves.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Obtenir els coneixements i competències necessàries per poder treballar en un departament de desenvolupament d'aplicacions informàtiques.

Perfil:
- Persones amb estudis universitaris cientificotècnics: enginyeries, matemàtiques, estadística, física, química, economia, ADE, entre altres. 
- Cicles Formatius de Grau Superior en alguna temàtica cientificotècnica. 
- Persones amb una motivació alta per la tecnologia, autodidactes, amb moltes ganes de reorientar-se al sector de les TIC.

Per tenir accés al curs hauràs de realitzar la preinscripció adjuntant el teu Curriuculum Vitae actualitzat.
Barcelona Activa avaluarà el teu perfil i, en funció del mateix et citaran per a una entrevista personal. Amb l'objectiu de fomentar la incorporació de dones en el sector TIC, les seves inscripcions tindran prioritat.

Temari:

Fonaments del Software Testing
- Per què el testeig es necessari?
- Principis del testeig
- Nivells i tipus de tests

Fonaments de la programació en Java orientat a la automatització de proves

Objectius de Test Management

Test Driven Development
- TDD amb Java

Fonaments i utilització de Selenium Webdriver

Automatització de testeig amb altres eines
- DevOps
- Integració, desenvolupament i entrega continua 
- Jenkins i altres eines

Si estàs interessat/ada, i compleixes amb el perfil, inscriu-te adjuntant el teu currículum en format PDF.

Important: estàs fent una pre-inscripció. 
Places limitades: 20 persones per curs
Durada aproximada del curs: 220h

Aquesta activitat està cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.FEDER - Operació 1. Millora del teixit econòmico-empresarial de la ciutat de Barcelona-Actuació Actuació 1.4. IT Academy.


Contenido orientativo

Selenium IDE / Katalon / WebDriver con conceptos avanzados
Java Básico
JUnit / TestNG, ANT, ejecución y generación de reportes
Configurar Selenium WebDriver
Comandos de WebDriver
Localizadores y XPath
API de WebDriver
Switches Alerts & Windows
Ejemplos multibrowser y multisistema operativo
Ejemplos y ejercicios 
Modelos de página y factories
Data Driven tests
Selenium GRID
Ejemplos de Cucumber JVM como un BDD Framework
Integración continua con Jenkins 
Integración con SauceLabs